celik-iskelelerin-yapisal-hesap-ve-tasarimi

Çelik İskelelerin Yapısal Hesap ve Tasarımı

Yapım aşamasında olan yapıların (bina, köprü) dış cephelerinde çelik ya da alüminyum alaşımlı borular kullanılarak kurulan iskele sistemlerinin yapısal hesap ve tasarımı ile ilgili ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.
Continue Reading
depo-raf-sistemlerinin-hesap-ve-projelendirilmesi

Depo Raf Sistemlerinin Hesap ve Projelendirilmesi

Endüstriyel depo ve raf sistemleri ince cidarlı çelik doğrusal elemanların birbirlerine nispeten zayıf birleşimler ile bağlanarak (konvansiyonel çelik yapılara göre) oluşturulan çerçeve sistem yapılardır.
Continue Reading
Silo Yapıların Deprem Analizleri

Silo Yapılarda Deprem Analizleri

Çelik silo yapıları farklı tarım ve endüstri ürününü depolamak amacıyla kullanılan yapılardır. Düz tabanlı ve kolon destekli (yükseltilmiş) konik tabanlı çelik silo yapıları olmak üzere iki yaygın silo tipi kullanılmaktadır.
Continue Reading
Betonarme Yapılarda Deprem Analizi

Betonarme Yapıların Deprem Analizi

Ülkemizde mevcut bina stoğu içinde çok büyük bir orana sahip olan betonarme binaların önemli deprem riski taşıdıkları ve olası şiddetli bir deprem etkisi altında çoğunluğu itibariyle düşük performans sergileyeceği öngörülmektedir.
Continue Reading
Tarihi binalarda deprem analizleri

Yığma Binaların Deprem Analizleri

Günümüzde çok sınırlı sayıda yeni yığma yapı yapılmakla birlikte ülkemizde geçmişte inşaa edilmiş çok sayıda yığma yapı mevcuttur. Bu yapıların önemli bir kısmı da tarihi değere sahip yapılardır.
Continue Reading
Çelik Yapılarda Deprem Analizleri

Çelik Yapıların Deprem Analizleri

Mevcut tek katlı ya da çok katlı çelik bina, çelik köprü, büyük açıklıklı çelik çatı ve diğer özel çelik yapı sistemlerinin yapısal performanslarının özellikle deprem bakımından değerlendirilmesi sektörde ihtiyaç duyulan mühendislik hizmet kalemlerinden biridir.
Continue Reading