Periyodik Bakım ve Kontrol

Raf Deprem Analizi

DEPO RAF SİSTEMİ BASİT PERİYODİK KONTROL VE DENETİMİ

  • Güvenli taşıma kapasitesini belirleyerek yük ve bilgi notların denetim ve kontrolü ve bu yüklerin güncel raf sistemine uygunluğunun tespiti, çünkü son denetim ve kontrolden sonra sistem değiştirilmiş olabilir
  • Ayak ve kenar korumaların denetim ve kontrolü: Bu parçaların hasar gördüğünde mutlaka değiştirilmelidir
  • Traverslerin veya tava rafların hasarının tespiti: eğer böyle bir şey gerçekleşmişse demek aşırı yük konulmuş
  • Emniyet pimlerinin denetim ve kontrolü: Eğer emniyet pimi eksikse mutlaka takılmalıdır
  • Ayak sehim denetim ve kontrolü: değişik nedenlerden eğer eğim H/200’den fazlaysa bu durum ayakların taşıma kapasitesini düşürür
  • Aşağıdaki yer alan tüm hasarların denetim ve kontrolü

DEPO RAF SİSTEMİ DENETİM ve KONTROL PROGRAMI

Denetim ve kontroller günlük şekilde araç kullanıcıları ve depo çalışanları tarafından yapılmaktadır. Tespit edilen hasar ya da güvenlik sorunları hemen yönetime bildirilmelidir.

Depo raf sistemi haftalık ve aylık denetim ve kontroller
Güvenlik Görevlisi Haftalık Ve Aylık olarak genel denetim ve kontrol yaparak yazılı raporunu yönetime sunmalıdır. Hasar, KIRMIZI veya TURUNCU RİSK olarak ayrılmalıdır.

Uzmanları tarafından 6 ile 12 aylık denetim ve kontroller
Eğer Depoda Sirkülasyon Çok İse Bu Periyodik Kontroller Yıllık 4 veya 3 Defa Olmak Üzere 3’er veya 4’er aylık periyodlarla yapılmalıdır.

Uzman, resmi yazılı şekilde ayrıntılı denetim ve kontrol raporunu sunmalıdır ve yapılması gerekenlerin gözlemler ve önerileri sunmalıdır.
Depo raf sistemi periyodik kontrollerde Ayak diyagonallerin (raf ayak çaprazları) değerlendirilmesi
Hasarlı rafların raporu ciddi hasar görmüş rafların kaldırılması için prosedürleri başlatmalı ve hasarlı parçaların değişimini başlatmalıdır.

Güvenlik derecesine göre oluşan hasarları sınıflandırmak için aşağıdaki metodlar uygulanmalıdır: (FEM 10.2.04):

1. Derinliğine doğru ayağın düzlüğü: 1000 mm uzunluk için maks. 5 mm’lik sapma. 1 metreden az olan mesafedeki ayak eğilmeleri kabul edilebilir olarak nitelenmektedir
2. Uzunluğuna doğru ayağın düzlüğü (traversler yönünde) : 1000 mm uzunluk için maks. 3 mm’lik sapma. 1 metreden az olan mesafedeki ayak eğilmeleri kabul edilebilir olarak nitelenmektedir
3. Ayak diyagonellerin eğimi : maks. 10 mm’lik sapma.

Yeşil Risk
Hasarlar yukardaki resimlerde gösterilen limitler içindedir.
Hasarlar ciddi olarak algılanmamaktadır, fakat bir sonraki denetim ve kontrolde tekrar gözden geçirilmelidir.

Turuncu Risk
Hasarlar 2. Faktöre kadar limitleri aşmaktadır:
Onarım (iyileştirme) işleri başlatılmalıdır, fakat acil yük boşaltması gerektirmemektedir. Raf boşaltılırsa, onarımlar bitene kadar yük konulmamalıdır. Raflar boşaltılırsa, Turuncu risk Kırmızı riske dönüşmekte demektir.

Kırmızı Risk
Hasarlar belirtilen limitleri 2. Faktörden daha fazla aşmaktadır:
Raflar acilen boşaltılmalıdır ve tüm onarım işleri bitene kadar kullanımına kapanmalıdır.
Hasarlı parçaları tamir etmek önerilmemektedir.
Raf tedarikçisi tarafından hasarlı parçalar değiştirilmelidir.

Traverslerin değerlendirilmesi
1. Beklenmedik hasar ya da aşırı yüklemeden dolayı oluşan eğilimler, ful dolu yük altına kabul edilebilen eğimin %20’sini aşmamalıdır. Daha fazla eğim gösteren traversler değiştirilmelidir.
2. Gözle görülebilen traversteki deformasyonlar olması durumunda, bu traversler değiştirilmelidir.
3. Travers kaynak yerleri kopacak şekilde duruyorsa, ilgili travers değiştirilmelidir.

Daha detaylı bilgi için 0212 4706015 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.