puzzle

Standardizasyon: Standardizasyon, belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemi, olarak tanımlanabilir. Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle, belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir.

Genel olarak standart ise, standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir. Diğer bir tanıma göre ise standart, tanınmış bir kuruluş tarafından yaygın olarak ve tekrar kullanılmak üzere kabul edilen, ürün veya ilgili işlem ve üretim yöntemleri için kurallar, rehberler ya da özellikler temin eden ve uyulması zorunlu olmayan belgedir.

Standardizasyona sahip işletmelerin, sektörde daha güvenilir olarak görüldükleri ve tercih nedeni olarak kabul gördüğü bilinmektedir. Firmamız bu alandaki deneyimli personeliyle, Standardizasyonun Sağladığı Faydaların bilincinde olarak, şirketinizin faaliyet alanıyla ilgili her türlü danışmalığı yapmaya hazırdır.