14

Yapı Grup Sınıfları

Hesap Mühendislik betonarme sistemlerin sadece statik hesapları ile ilgilenmektedir.Bu kapsamdaki yapılar aşağıda sıralanmıştır.

Birinci Sınıf Yapılar :

  • Köy okulları, Sağlık ocakları, Karakol, meteoroloji istasyonu gibi küçük idare binaları (brüt alanı 500 m2’yi geçmeyen) ,Transformatör binaları,Pazar ve fuar yerleri, Açık spor salonları, polar,silolar,
  • Basit fabrika ve imalat binaları (brüt kapalı alanı 500 m2’yi geçmeyen veya idari binası ayrıca değerlendirilmek kaydıyla 500 m2 den büyük olmakla beraber sadece temiz su,yangın ve yağmur tesisatı olanlar),Basit konut yapıları (2 katlı ve 400 m2’yi geçmeyen ve gecekondu önleme bölgesinde veya imar ıslah planı kapsamındaki yapılar),Basit büro, işhanı ve idare binaları (brüt alanı 500 m2’yi geçmeyen) Yeraltı veya yerüstü kapalı otoparklar,Küçük sanayi siteleri,Benzeri yapılar.
  • İkinci Sınıf Yapılar:
  • Konut binaları,Okullar,Dispanserler,Büro işhanı ve idare binaları, Fabrika ve imalat binaları, Benzin istasyonu ve ıkama yağlama binaları,Lokantalar,Yurtlar,Benzeri yapılar.
  • Üçüncü Sınıf Yapılar :
  • A GRUBU
  • Normal konut binaları (kat kaloriferli) Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m2’ye kadar) Atölye ve imalat binaları ( 1000 m2’ye kadar) Basit spor tesisleri ( 500 m2’ye kadar) Küçük sanayi siteleri,İlkokul, ortaokul, ve lise binaları ( 1000 m2’ye kadar) Benzeri yapılar.

B GRUBU

Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m2’den büyük) Fabrika, atölye ve imalat binaları ( 1000 m2’den büyük) Spor tesisleri ( 500 m2’den büyük) İlkokul, ortaokul ve lise binaları ( 1000 m2’den büyük) Oteller ve moteller,Yurtlar ve misafirhaneler, Yatılı okullar, Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, Askerlik ve emniyet binaları,Küçük sağlık tesisleri,Dükkanlar, mağazalar, lokantalar, Otobüs terminalleri, Benzin istasyonları ve yıkama yağlama binaları,Fuar yerleri,Organize sanayi siteleri,Özel amaçlı depolar, Benzeri yapılar.

Dördüncü Sınıf Yapılar :

A GRUBU

Yüksek nitelikli villalar, köşkler, apartmanlar ( 400 m2’den büyük bağımsız bölümlü radyatörle ısıtılan veya kat kaloriferi ile döşemeden ısıtılan konutlar),Huzurevleri, kreş ve gündüz bakımevleri ,Hayvan üretme ve besleme evleri,İl ve ilçe hükümet konakları,Kaymakam evleri,Hamam ve banyolar,Açık yüzme havuzları,Özelliği olan büyük okul yapıları, Stadyumlar, Özel amaçlı yapılar,Benzeri yapılar.

B GRUBU

Yüksek nitelikli villalar, köşkler, apartmanlar ( 600 m2’den büyük bağımsız bölümlü radyatörle ısıtılan veya merkezi sistem ile döşemeden ısıtılan konutlar),Yüksek nitelikli ısı merkezleri,Kapalı spor tesisleri, Kapalı yüzme havuzları, Yüksek öğrenim yurtları,Üniversiteler ve yüksek okullar,Büyük mağazalar ve süpermarketler,Banka, borsa ve sigorta binaları,Büyük postaneler, Kütüphaneler ve kültür yapıları,Tiyatro ve sinema binaları,Kaplıca ve şifa evleri,Fabrika ve sanayi tesisleri,Restoranlar, erminaller,Benzeri yapılar.

C GRUBU

Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı),Büyük kütüphane ve kültür yapıları,Normal radyo ve televizyon binaları,Orduevleri,Eski eserrestorasyonları,Büyük adliye binaları, Laboratuvarlar, Mezbahalar ve soğuk depolar, Yeraltı geçitleri, raylı sistemlerin yeraltı istasyonları,Benzeri yapılar.

Beşinci Sınıf Yapılar :

A GRUBU

Otel, motel, tatil köyleri ( 3 veya 4 yıldızlı) İlaç fabrikaları ve hijyenik üretim tesisleri,Özellikli sanayi tesisleri,Büyükelçilik yapıları, vali evleri, üst düzey yönetici evleri,Eski eser restorasyonları,Benzeri yapılar.

B GRUBU

Kongre merkezleri, Komple sahne tesisi olan tiyatro ve opera binaları ve konser salonları, Yüksek basınçlı özel ısıtma şebekesi ve bir veya birkaç ısı santralı bulunan büyük kampüsler veya siteler gibi komplekslerin bölgesel ısıtma tesisleri, Bilgi işlem merkezleri, Soğuk hava depoları, Tüneller, Benzeri yapılar.

C GRUBU

Yüksek katlı binalar ( bir veya birden fazla tesisat katı olan yapılar), Lüks oteller, tatil köyleri, orduevleri ( 5 yıldızlı) Büyük radyo ve televizyon binaları, Lüks lokantalar, Et entegre tesisleri, Buz üretme tesisi ve şok tesisi ilaveli soğuk hava depoları,Olimpik ve yüksek nitelikte kapalı yüzme havuzları,Benzeri yapılar.

D GRUBU

Çok çeşitli tesisatı olan anıt ve eski eser restorasyonları,Hastahaneler, Benzeri yapılar.

1