celik_yapi_anaÇELİK YAPILAR İMALAT MONTAJ VE FİNAL KONTROLLERİ
1. DETAY BİRLEŞİM NOKTALARI KONTROL
1.1. Muayene Çeşitleri
1.2. İmalat Kontrolünde Genel Kurallar
1.3. Sertifikalar
1.4. Fabrika Aşaması
1.5. Detay Noktaları Kontrolü
1.6. Birleşim Gereçleri Kontrolü
1.6.1. Kaynak Kontrolü
1.6.2. Kaynak Hataları
1.6.3. Bulon Kontrolü
1.6.4. Birleşim Levhaları Kontrolü
1.6.5. Tolerans Kontrolü
1.6.6. Boya Kontrolü
1.7. Testler
2. GENEL İMALAT KONTROL
2.1. İmalat Elemanları Kontrolü
2.2. Bağlantı Bulon Sayısı Kontrolü
Çelik yapı imalat kontrollerini ve detay birleşim noktaları, genel imalat kontrollerini yönetmelik ve standartlara uygun oarak kontrol edilmektedir.
Çelik yapı imalat kontrollerini yetkili  mühendis kadromuz ile  birlikte  yönetmelik  ve  standartlara uygun bir şekilde Detay birleşim noktaları kontrolünü, Genel imalat kontrolü ,Kumpas,  detay  projeleri,  metal  çekiç,  tork anahtarı projeler, metre, nivo, şakül, penetrasyon takımı, mikro metre, ayarlı gönye, kaynak kumpası,çelik cetvel, demirci gönyesi, mastar ölçü aletleri kullanılarak,yapılacaktır.