doubledeep3

Çift Derinlikli (Double-Deep) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Hesapları Denetimi Kontrolü

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

 1. GENEL
  • Yapı analizinde kullanılan standartlar
  • Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar
  • FEM ile ilgili genel kabuller
  • Projeye ait teknik resimler / Malzeme dökümü
  • Taşıyıcı sistem tarifi
  • Kullanılan malzeme
  • Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı
 2. YÜKLEME
  • Yük kombinasyonları
  • Düşey yükler
   • Sistem zati ağırlığı,
   • Ürün ağırlığı,
   • Hareketli yükler
   • Çatı kaplama yükleri
   • Yan panel kaplama yükü
   • Tesisat yükü
   • Kar Yükleri
  • Yatay yükler
   • Rüzgâr yükleri
   • Deprem yükleri
 3. ANALİZ SONUÇLARI
  • Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler
  • Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler
  • En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları
 4. TASARIM ve KONTROL
  • Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri
  • Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu
   • Ayak elemanların dayanım kontrolu
   • Traverslerin dayanım kontrolü
   • Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu
   • Deprem çapraz elemanlarının kontrolu
   • Çatı makasının kontrolleri
 • Birleşimlerin tasarımı ve kontrolü
  • Ayak-travers birleşimi kontrolü
  • Upright çerçeve çaprazlarının birleşim kontrolü
  • Kaynak kontrolleri
  • Kayma gecikmeleri kontrolü
 1. EKLER (Analiz çıktıları)
 2. GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ
 3. TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI
  • Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü
  • Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü
  • Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü
  • Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü
  • Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü
  • Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü
  • Beton kopması
  • Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı
  • Ana malzemenin parçalanması kontrolü