shutterstock_109365068

 

Fizibilite (Olabilirlik) Çalışmaları: Bir proje fikrinin kapsamlı fizibilite etüdü gerektirmesi halinde, dikkatli bir araştırma ve inceleme gerektiren pazar durumu, teknoloji ve yatırım maliyetleri vb konularının hazırlanacak olan fizibilite raporu kapsamında detaylı tetkik edilmesi gerekecektir. Yapılabilirlik amacı ile toplanan bilgi ve veriler ışığında bazı konular oldukça açık bir biçimde açıklığa kavuşabilir yada karanlıkta kalabilir. Bu nedenle kapsamlı bir fizibilite etüdünde hangi konularda dikkatli bir çalışmaya girişileceği belirlenmelidir. Örneğin; bir ilk etüt çalışması sonucunda, yalnızca bir pazar analizinin yapılması gerektiği belirlenebilir. Bu durumda fizibilite etüdü yalnızca Pazar durumunun açıklığa kavuşturulması için yapılacaktır. Firmamız bünyesinde yer alan tecrübeli teknik personel tarafından, kapsamı belirlenen fizibilite etüdü, yapılacak olan pek çok inceleme ve araştırma sonucunda titizlikle hazırlanarak siz müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bir grup uzmanın birlikte çalışmasını zorunlu kılan fizibilite çalışmaları genel olarak teknik analiz, finansal analiz ve pazar analizini kapsayacaktır.