Hafif Yük (Light Duty) Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrolü

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

GENEL

Yapı analizinde kullanılan standartlar

Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar

FEM ile ilgili genel kabuller

Projeye ait teknik resimler

Taşıyıcı sistem tarifi

Kullanılan malzeme

Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı

YÜKLEME

Yük kombinasyonları

Düşey yükler

Sistem zati ağırlığı,

Ürün ağırlığı,

Hareketli yükler

ANALİZ SONUÇLARI

Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler

Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler

En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları

TASARIM ve KONTROL

Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri

Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu

Ayak elemanların dayanım kontrolu

Traverslerin dayanım kontrolu

Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü

Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu

Deprem çapraz elemanlarının kontrolu

Birleşimlerin tasarımı ve kontrolu

Ayak-travers birleşimi kontrolu

Upright çerçeve çaprazlarının kontrolü

Kaynak Kontrolleri

EKLER (Analiz çıktıları)

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ

TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI

Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü

Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü

Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü

Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü

Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü

Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü

Beton kopması

Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı

Ana malzemenin parçalanması kontrolü

Hafif yük rafları özellikle orta ve küçük hacimli ürünlerin depolanmasında sıklıkla kullanılmaktadır.Kutulu ve açık ürünlerin teşhiri ve stoklanmasında bu raf sisteminden faydalanılır.Sistemde,raf aralıkları rahatlıkla değiştirilebilmektedir ve bu sayede de farklı ürün yapısına adaptasyon kolaydır.Bu tür raflarda, aksesuar grupları ve seperatörler,ürünlerin çeşitlerine göre ayrılması ve sınıflandırmasına yardımcı olur.Ana depolardaki cepdepo diye tabir edilen kısımlarda,küçük ölçekli depolarda,yapı marketlerde,toptan gıda(cash&carry)mağazaları vb. yerlerde en çok kullanılan raf sistemidir.