HAKKIMIZDA

????????????

 
 
 

HESAP MÜHENDİSLİK MARKA TESCİL BELGEMİZ

????????????

 

 

RAFKON DEPO RAF SİSTEMLERİ MARKA TESCİL BELGEMİZ

????????????

 

MÜHENDİSLİK MARKET MARKA TESCİL BELGEMİZ

mühendislik market marka tescil

 
 
      On üç yıla aşkın olan, Endüstriyel Depo raf Sektöründeki Proje ,Statik hesaplama, yapısal tasarım ar-ge ve ür-ge deneyimini profesyonel olarak sektörle buluşturmak ve bunu yaparken Ülkenin seçkin Üniversitelerinin konusunda uzman akademisyenlerin de desteğini alarak, Soğukta çekilmiş İnce Cidarlı yapı çeliklerinin davranışı konularında deneyimlerini geliştirerek uluslar arası arena da söz sahibi olmak için resmi olarak Hesap Mühendislik firmasını Makina Mühendisi Aziz DAĞ Nisan 2013 'de kurmuştur.  
 
      Hesap Mühendislik Firması, Proje, Tasarım, Ar-Ge ,Ür-Ge Statik Dinamik Hesaplamalar, Deprem Hesapları, Yapısal Hesap ve Tasarım - İleri Mühendislik Hizmetleri konularında Teknik Üniversitenin uzman akademisyen kadrosundan oluşan danışmanları ile hizmet vermektedir.
 
      Firmamız tipik konut ve endüstriyel yapıların yapısal hesap ve tasarımı yanında ince cidarlı çelik depo ve raf sistemlerinin uluslararası standartlara göre yapısal hesap ve tasarımı ve projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.
 
      Hesap Mühendislik olarak Genel Amacımız; Endüstriyel depo ve raf sistemleri üreticilerinin tasarım, imalat, montaj ve kalite süreçlerini bilgi ve teknoloji odaklı yöntemler ile gerçekleştirmelerini ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olmaktır.
 
      EDRS’lerin deprem etkileri altında davranışı özellikle depo raf sistemlerinin yüksek irtifalı bir bina seklinde yapıldığı durumlarda daha da karmaşık hale gelebilmektedir.
 
      Dis cephesi giydirilmiş söz konusu raf yapıları EDRS tiplerinden biridir ve özellikle arsa fiyatlarının oldukça fazla olduğu İstanbul Bölgesi'nde yüksek miktarda depolama ihtiyacı bulunan kullanıcı firmaların tercih ettiği sistemlerdir.
 
      Ülkemizde ve özellikle üretimin büyük oranını üstlenen Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren EDRS üreticileri yukarıda tarif edilen yüksek irtifalı sistemler de dahil olmak üzere çok çeşitli tipte ve miktarlarda EDRS üretmiştir ve üretmeye devam etmektedir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında ülkemizdeki mevcut durum değerlendirildiğinde EDRS üreticilerinin sistemlerin yapısal hesap ve tasarlanması konularında yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Artan bir ivme ile üretimine devam eden ve yurtdışına açılmaya çalışan sektör firmaları bahis konusu problemi gerek mal ve can güvenliği gerekse rekabet edebilirlik açılarından ivedilikle çözme ihtiyacı içinde bulunmaktadır.
 
      En genel anlamda EDRS sistemlerinin depremli ya da depremsiz tüm yük koşulları altında (ağır paletli ürün yükleri, rüzgâr, çarpma etkileri vb. gibi) emniyetli bir şekilde (göçmeden) hizmet verebilmeleri çok kritik bir öneme sahiptir. Yukarıda da belirtildiği gibi söz konusu sistemlerin özellikle İstanbul Bölgesi’nin deprem riski göz önüne alındığında depreme dayanıklı tasarlanmaları ayrıca önem arz etmektedir. Bununla birlikte halen kullanılmakta olan raf sistemlerinin depreme ve değişken günlük kullanım koşularına karşı dayanaklı olup olmadıklarınım tespiti de özellikle kullanıcılar açısından üzerinde çalışılması ve çözülmesi gereken bir potansiyel problemdir.
 
      Özetle özellikle Marmara Bölgesi'nde artan endüstriyel üretim hacmi buna paralel olarak Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri (EDRS) üretimi ve kullanımını da artırmıştır. Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen problemlerin çözülmesi ve ilgili ihtiyaçların karşılanması basta EDRS üreticileri olmak üzere bu sistemleri depolama ve doğrudan halka satış amaçlı yoğun bir seklide kullanan firma ve kuruluşlar için önemlidir.
 Yapısal Hesap ,Tasarımlar ve Projelerinin Yapılacağı Endüstriyel Depo Raf Sistemleri
 
1. Sırt Sırta (Back to Back) Depo Raf Sistemleri
 
2. Çift Derinlikli (Double-Deep) Depo Raf Sistemleri
 
3. Dar Koridor (NarrowAisle) Depo Raf Sistemleri
 
4. Yüksek İrtifalı Dar Koridor(High-Altitude Narrow Aisle ) Depo Raf Sistemleri
 
5. Sırt Sırta (Back to Back) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri
 
6. Çift Derinlikli (Double-Deep) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri
 
7. İçine Girilebilir (Drive-in) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri
 
8. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri
 
9. Katli (Mezzanine) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri
 
10. Otomatik Özel Amaçlı Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri
 
11. Karma Yapılı Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri
 
12. İçine Girilebilir (Drive-in) Depo Raf Sistemleri
 
13. Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Depo Raf Sistemleri
 
14. Makara Sistemli Hareketli Depo Raf Sistemleri
 
15. Otomatik Hareketli (Push Back) Depo Raf Sistemleri
 
16. Paletli Dinamik Depo Raf Sistemleri
 
17. Geri İtmeli Dinamik Depo Raf Sistemleri
 
18. Kutulu / Kolili Dinamik Depo Raf Sistemleri
 
19. Konsol Kollu (Cantilever)Depo Raf Sistemleri
 
20. Katlı (Mezzanine)Depo Raf Sistemleri
 
21. Otomatik Dikey Stoklama-ODIS / Otomatik Depo Raf Sistemleri
 
22. Orta Yük (MediumDuty) Depo Raf Sistemleri
 
23. Hafif Yük (Light Duty) Depo Raf Sistemleri
 
24. Mobil (Movirack) Raf Sistemleri
 
25. Firigorifik ,Soğuk Hava Depo Raf Sistemi
 
 

hakkı