drive-in-racking-schemeİçine Girilebilir (Drive-in) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrolü

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

 

 

 

 1. GENEL
  • Yapı analizinde kullanılan standartlar
  • Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar
  • FEM ile ilgili genel kabuller
  • Projeye ait teknik resimler / Malzeme dökümü
  • Taşıyıcı sistem tarifi
  • Kullanılan malzeme
  • Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı
 2. YÜKLEME
  • Yük kombinasyonları
  • Düşey yükler
   • Sistem zati ağırlığı,
   • Ürün ağırlığı,
   • Hareketli yükler
   • Çatı kaplama yükleri
   • Yan panel kaplama yükü
   • Tesisat yükü
   • Kar Yükleri
  • Yatay yükler
   • Rüzgâr yükleri
   • Deprem yükleri
 3. ANALİZ SONUÇLARI
  • Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler
  • Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler
  • En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları
 4. TASARIM ve KONTROL
  • Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri
  • Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu
   • Ayak elemanların dayanım kontrolu
   • Üst bağlantıTraverslerin dayanım kontrolü
   • Üst bağlantıTravers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Drive-in rayının kesme bakımından dayanım kontrolü
   • Drive-in rayının eğilme bakımından dayanım kontrolü  
   • Drive-in ray taşıyıcısının kesme bakımından dayanımı kontrolü
   • Drive-in ray taşıyıcısının eğilme bakımından dayanımı kontrolü
   • Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu
   • Yatay ara bağlantıların kesme ve eğilme bakımından dayanım kontrolü
   • Deprem çapraz elemanlarının kontrolu
   • Çatı makasının kontrolleri
  • Birleşimlerin tasarımı ve kontrolü
   • Ayak-travers birleşimi kontrolü
   • Upright çerçeve çaprazlarının birleşim kontrolü
   • Kaynak kontrolleri
   • Kayma gecikmeleri kontrolü
 5. EKLER (Analiz çıktıları)
 6. GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ
 7. TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI
  • Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü
  • Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü
  • Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü
  • Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü
  • Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü
  • Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü
  • Beton kopması
  • Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı
  • Ana malzemenin parçalanması kontrolü

Ebat olarak aynı paletlerin üst-üste ve arka-arkaya istifleme makinesi ile boşluk bırakmaksızın istifleme sistemidir. Daha çok aynı ebat, aynı cins ürünlerin ilk giren son çıkar (FİLO) ve ilk giren ilk çıkar (FİFO) sistemine uygun olarak depolanmasında,alandan maksimum fayda sağlanmasına yönelik bir sistemdir.Ürün sirkülasyonu düşük çeşitliliğin az olduğu işletmelerde tercih edilir. Soğuk hava depoları vs…Depolama alanının yaklaşık %85 i kullanılır.Üniteler arası koridor boşlukları gerekmemektedir.Özenli giriş çıkış kontrolüne uygundur.Sistemde modüllere yüklenen ürünleri almak için, istif aracı derinlemesine koridorlar içersine girerek işlemi gerçekleştirir.Koridor içersinde rahat hareketin sağlanması için kenarlarda klavuz rayı bulunması gerekmektedir.Modüllerdeki paletler, katlarda sağ ve solda olmak üzere yerleştirilen galvaniz palet sacları üzerine yerleştirilir.Bu sistem blok şeklinde depolama yapıldığında,sezonluk ürünlerin depolanması istendiğinde,hammadde ve yarımamullerin depolanması gibi durumlarda çok verimli kullanılmaktadır.