portfolio_aerial%2Bsketch%2Bcolor%2Bfinal

İlk Etüt ve Ön Araştırma Hizmetleri: Ön elemeden geçen ve potansiyel başarı derecelerine göre öncelikleri belirlenen ürün yada proje fikirleri için fizibilite etüdüne başlamadan önce bir ön yapılabilirlik çalışması yapmak gerekir. Bu nedenle, mevcut yayınlanmış bilgi kaynaklarından (örneğin; istatistiksel dokümanlar, bültenler, kataloglar vb), ilgili kişi ve kuruluşlarla (ilgili Bakanlık vb) yapılacak görüşmelerden sağlanacak bilgiler ışığında, değerlendirmeye esas proje fikrinin yada fikirlerinin, kapsamlı bir fizibilite etüdünü gerektirip gerektirmediği konusunda bir karara varılabilmektedir. Yapılan ilk etüt çalışması projenin uygulanabilirliği hususunda bir fikir vereceği gibi, çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda da yapılacak olan master plan ve fizibilite çalışmalarına altlık oluşturacaktır.