buyuk_tr_6

Kalite Kontrol Sistemleri ve Yönetimi Hizmetleri: Kalite yönetim sistemleri, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Kalite kontrol, kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetlerdir. Kalite Kontrol ifadesindeki kalite sözcüğü, en soyut manada en iyi anlamını taşımaktadır. Firmamız, siz müşterilerimizin faaliyet alanıyla ilgili kalite kontrol sistemlerinin en etkin bir şekilde şirketinize entegre edilmesini temin edecektir.