calculation_700x260_uuKeşif-Yaklaşık Maliyet Hesabı: Kamu kurumu ihalelerinde, idarenin açıklayacağı yaklaşık maliyet, sınır değer hesabında çok önemlidir. Yaklaşık maliyeti tespit etmek, ihaleyi kazanmanın en önemli aşamasıdır. Keşif hazırlamaktan geçen yaklaşık maliyet hesabı, uzun ve yorucu bir çalışma gerektirir. Keşif çıkarmak için yeterli sayıda ve tecrübeye sahip teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık maliyet hesabında yetkin olan personelimizle, ihaleye hazırlık işinin en önemli basamağı olan yaklaşık maliyet hesabı, siz müşterilerimiz için titizlikle hazırlanmaktadır.