slide3
Kurumsal Yapılanma ve Değişim Kapsamında Danışmanlık: Kurumsal Yapılanma ve Değişim, herhangi bir Kurumun yapısal anlamda kendini belirli periyotlarla güncellemesi, sektörün ve dönemin gerektirdiği formata geçişini, bunları yaparken sadece üretim sahasında değil yapısal anlamda da inovasyonu kapsayacak revizyonları gerçekleştirmesi, olarak açıklanabilir. Kurumsal Yapılanma ve Yönetişim, çalışma alanı kapsamında bilgi toplumuna geçişte diğer çalışma alanları bazında ortaya konulacak stratejilerin ve eylem planlarının etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesi ve başarının takip edilmesini sağlayacak modellerin kurgulanmasını amaçlamaktadır. Söz konusu modellerin kurgulanmasında, Firmamızın yetkin kadrosu tarafından yurt içi ve yurt dışı piyasasındaki benzer yapılanmalar da tetkik edilerek, siz müşterilerimize özel ve en uygun yapılandırmalar dizayn edilmektedir.