Kutulu/Kolili Dinamik Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi Kontrolü

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

GENEL

 • Yapı analizinde kullanılan standartlar
 • Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar
 • FEM ile ilgili genel kabuller
 • Projeye ait teknik resimler
 • Taşıyıcı sistem tarifi
 • Kullanılan malzeme
 • Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı
 1. YÜKLEME
  • Yük kombinasyonları
  • Düşey yükler
   • Sistem zati ağırlığı,
   • Ürün ağırlığı,
   • Hareketli yükler
 2. ANALİZ SONUÇLARI
  • Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler
  • Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler
  • En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları
 3. TASARIM ve KONTROL
  • Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri
  • Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu
   • Ayak elemanların dayanım kontrolu
   • Traverslerin dayanım kontrolu
   • Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu
   • Deprem çapraz elemanlarının kontrolu
  • Birleşimlerin tasarımı ve kontrolu
   • Ayak-travers birleşimi kontrolu
   • Upright çerçeve çaprazlarının kontrolü
   • Kaynak Kontrolleri
 4. EKLER (Analiz çıktıları)
 5. GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ
 6. TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI
  • Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü
  • Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü
  • Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü
  • Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü
  • Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü
  • Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü
  • Beton kopması
  • Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı
  • Ana malzemenin parçalanması kontrolü

Farklı boyutlardaki koli, kutu ve parça yüklerin, daha çok insan gücüyle çalışan tesislerde, servis amaçlı oluşturulmuş hafif depolama sistemleridir. Sabit ve dinamik sistemler olarak iki gruba ayrılır. Dinamik servis rafları genellikle montaj veya sipariş hatlarında malzeme sürekliliğini sağlamak amacıyla tercih edilir. Sistemdeki raflarda, kutuların konulacağı raf kasetleri üzerine, dinamik yapıyı sağlayan plastik rulolar yerleştirilmiş durumdadır.Yükleme yapıldığında, eğim yardımıyla ürünler ön tarafa doğru rulolar üzerinde kayarak hareket ederler.Önden ürün alındığında otomatik olarak arka arkaya olan tüm ürünler ön taraf doğru birlikte hareket ederler ve arkada yeni ürün konulması için yer açılmış olur.Sisteme ilk konulan ürün ,boşaltmada da ilk olarak alınmaktadır.Sistemde kaset üzerindeki ruloların adetler,tipleri ve özellikleri, üzerine konulacak ürünlerin boyutları,ağırlıkları vb. bilgilere göre hesaplanarak belirlenmektedir.