Makara Sistemli Hareketli Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi Kontrol

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

GENEL

 • Yapı analizinde kullanılan standartlar
 • Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar
 • FEM ile ilgili genel kabuller
 • Projeye ait teknik resimler
 • Taşıyıcı sistem tarifi
 • Kullanılan malzeme
 • Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı
 1. YÜKLEME
  • Yük kombinasyonları
  • Düşey yükler
   • Sistem zati ağırlığı,
   • Ürün ağırlığı,
   • Hareketli yükler
 2. ANALİZ SONUÇLARI
  • Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler
  • Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler
  • En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları
 3. TASARIM ve KONTROL
  • Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri
  • Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu
   • Ayak elemanların dayanım kontrolu
   • Traverslerin dayanım kontrolu
   • Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Makaralı taşıyıcı sistemin dayanım kontrolü
   • Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu
   • Deprem çapraz elemanlarının kontrolu
  • Birleşimlerin tasarımı ve kontrolu
   • Ayak-travers birleşimi kontrolu
   • Upright çerçeve çaprazlarının kontrolü
   • Kaynak Kontrolleri
 4. EKLER (Analiz çıktıları)
 5. GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ
 6. TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI
  • Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü
  • Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü
  • Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü
  • Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü
  • Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü
  • Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü
  • Beton kopması
  • Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı
  • Ana malzemenin parçalanması kontrolü

Her bir palete direk erişimi kaybetmeden deponun kapasitesini arttırmaya olanak sağlayan mobil elemanların üzerine kurulan sırt sırta depolama sistemidir. Sırt sırta üniteye oranla %80-120 oranında daha fazla ürün stoklamaya olanak tanır.Klasik palet raflarında modüller sırt sırta raf ve koridor şeklinde sırasıyla kurulmaktadır.Hareketli mobil raf sisteminde, kullanılan koridorlardan sadece bir tanesi bırakılarak tüm modüller arada koridor bırakmaksızın yan yana kurulur ve depolama da maksimum kapasite elde edilir.Raf sisteminden alınacak ürün veya palet,hangi numaralı koridorda ise operatör elindeki kumandadan gerekli koridorun açılması komutunu verir ve o koridor diğer modüllerin birlikte senkronize hareketiyle otomatik olarak açılmış olur.İçeriye istifleme cihazı girerek ürüne ulaşır.Soğuk depolarda da çalışabilmektedir.Yükseklik olarak istenilen seviyelerde kurulum yapılabilmektedir.