Senior Exhibition Pages_Bennett.inddMaster Plan Hizmetleri: Master plan, kelime anlamı olarak “temel plan” bir diğer deyişle “ana plan” anlamına geliyor. Master planlar, uzun vadeli ve geniş çaplı olarak bir proje fikrinin gelişmesine ilişkin hazırlanan ve uygulanmasına esas alınan planlar olarak tarif edilebilir. Bir proje fikrinin olgunlaşarak kati proje aşamasına gelmesine kadar kat edilecek merhaleler, kapsadığı detaylar göz önüne alındığında İlk Etüt-Master Plan-Fizibilite olarak sıralanabilir. Bir projenin master planı, ilk etütten daha çok ayrıntı ve bilgi içerirken, fizibilite raporuna göre daha az detayı kapsamaktadır. Firmamız bir proje fikrinin geliştirilebilmesi hususunda, ihtiyaç duyulan master planları en ideal formatta hazırlayarak, müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.