1 (3)

Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Bina Tipi Dış Giydirme Cepheli Depo Raf Hesapları Denetimi Kontrolü

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

GENEL

Yapı analizinde kullanılan standartlar

Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar

FEM ile ilgili genel kabuller

Projeye ait teknik resimler / Malzeme dökümü

Taşıyıcı sistem tarifi

Kullanılan malzeme

Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı

YÜKLEME

Yük kombinasyonları

Düşey yükler

Sistem zati ağırlığı,

Ürün ağırlığı,

Hareketli yükler

Çatı kaplama yükleri

Yan panel kaplama yükü

Tesisat yükü

Kar Yükleri

Yatay yükler

Rüzgâr yükleri

Deprem yükleri

ANALİZ SONUÇLARI

Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler

Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler

En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları

TASARIM ve KONTROL

Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri

Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu

Ayak elemanların dayanım kontrolu

Traverslerin dayanım kontrolü

Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü

Palet taşıyıcı ray Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü

Palet taşıyıcı ray Eğilme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü

Hareketli palet taşıyıcının, sisteme ilettiği frekans (titreşim) hesabı kontrolü

Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu

Deprem çapraz elemanlarının kontrolu

Çatı makasının kontrolleri

Birleşimlerin tasarımı ve kontrolü

Ayak-travers birleşimi kontrolü

Upright çerçeve çaprazlarının birleşim kontrolü

Kaynak kontrolleri

Kayma gecikmeleri kontrolü

EKLER (Analiz çıktıları)

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ

TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI

Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü

Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü

Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü

Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü

Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü

Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü

Beton kopması

Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı

Ana malzemenin parçalanması kontrolü

Her türlü depo rafı ile uygulaması mümkün ve yüksek irtifalı tercihi ile daha verimli olan kabuk sistemdir. Hızlı ve dolayısıyla ekonomik bir çözümdür. Depolama amaçlı kullanılacak bir bina ihtiyacınız var ise, depoda kullanılacak raf sistemini kullanarak,gerekli çatı ve cephe elemanlarının da bu raf sistemine adaptasyonu ile inşa edilecek yapı ile ilgili tüm istekleriniz karşılanabilmektedir.Sistemde tüm statik hesaplar yapılarak ,güvenli bir yapı elde edilmektedir.Yüksek irtifa raf sistemi olarak projelendirildiğinde, daha verimli ve ekonomik bir depo inşa edilmiş olur.Hem kuru hem de soğuk depolar için bu alternatif çözümler bulunmaktadır.