2 (3)Otomatik Mekik (Palet Taşıyıcılı) Depo Raf Sistemleri Hesapları Denetimi Kontrolü

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

GENEL

 • Yapı analizinde kullanılan standartlar
 • Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar
 • FEM ile ilgili genel kabuller
 • Projeye ait teknik resimler
 • Taşıyıcı sistem tarifi
 • Kullanılan malzeme
 • Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı
 1. YÜKLEME
  • Yük kombinasyonları
  • Düşey yükler
   • Sistem zati ağırlığı,
   • Ürün ağırlığı,
   • Hareketli yükler
 2. ANALİZ SONUÇLARI
  • Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler
  • Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler
  • En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları
 3. TASARIM ve KONTROL
  • Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri
  • Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu
   • Ayak elemanların dayanım kontrolu
   • Traverslerin dayanım kontrolu
   • Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Palet taşıyıcı ray Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Palet taşıyıcı ray Eğilme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Hareketli palet taşıyıcının, sisteme ilettiği frekans (titreşim) hesabı kontrolü
   • Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu
   • Deprem çapraz elemanlarının kontrolu
  • Birleşimlerin tasarımı ve kontrolu
   • Ayak-travers birleşimi kontrolu
   • Upright çerçeve çaprazlarının kontrolü
   • Kaynak Kontrolleri
 4. EKLER (Analiz çıktıları)
 5. GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ
 6. TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI
  • Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü
  • Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü
  • Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü
  • Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü
  • Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü
  • Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü
  • Beton kopması
  • Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı
  • Ana malzemenin parçalanması kontrolü

Drive-in Otomasyonu olarak da bilinir. Yarı otomatik depo raf sistemi olup, her yükleme katında filo ve fifo prensibi uygulaması mümkündür.Derinlemesine yükleme yapılan sistemde, alanda maksimum depolama sağlanmaktadır.Bu sistemde derinlik yönünde istiflenen paletler,mekik cihazının otomatik hareketiyle sırasıyla boşaltılabilmektedir.Bir kumanda yardımıyla mekik cihazına verilen komutlar hızlı bir şekilde gelen komuta uygun olarak gerçekleşmektedir.Mekik cihazı elektromekanik bir yapıya sahip olup,özel aküsü ve lazer okuyucuları sayesinde Drive-in sisteme göre hız ve güvenlik açısından daha kullanışlıdır.Projelerdeki yerleşime göre fifo yani ilk giren ilk çıkar prensibinde sitemde çalışılabilmektedir.Drive-in sisteme göre bir farklı olumlu yönü her koridorda aynı cinsten ürün yerleşimi zorunlu olmayıp,koridor içersindeki katlarda her katta faklı artikelde ürünler yerleştirilebilir.Değişik ölçülerdeki paletler için mekik cihazı ile çalışma olanağı bulunmaktadır.Drive-in sistemde koridor içersine istifleme cihazı girerek operasyon sağlanmakta olup,mekik sistemde ise ön koridordan hızlı bir şekilde ürünler alındığından ve mekik size ürünleri otomatik olarak ön tarafta hazır hale getirdiğinden ,ortalama en az iki kat daha hızlı çalışılabilmektedir.Her türlü istifleme aracı ile çalışmak mümkündür.Soğuk odalarda -30 dereceye kadar çalışabilmektedir.Binanın yapısına göre tüm yüksek yapılara uygun olarak kurulabilmektedir.Sistem kurulduğunda statik açıdan da çok sağlam bir yapı elde edilmektedir.