3

 

 

 

 

 

 

Sırt Sırta (Back to Back) Depo Raf Sistemleri Hesabı Denetimi Kontrolü

Hesap mühendislik firması, proje, tasarım, ar-ge, ür-ge statik hesaplama, dinamik hesaplamalar, deprem hesapları, yapısal hesap ve tasarım – ileri mühendislik hizmetleri konularında ve depo raf sistemlerinin statik hesap, yapısal hesap ve tasarımı ile projelendirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Depo Raf Sisteminin Statik Hesabı Aşağıdaki verilen başlık/ alt başlıkları içermektedir.

GENEL

 • Yapı analizinde kullanılan standartlar
 • Yapının statik hesaplarında kullanılan programlar
 • FEM ile ilgili genel kabuller
 • Projeye ait teknik resimler
 • Taşıyıcı sistem tarifi
 • Kullanılan malzeme
 • Yapı analizi ve kesit/sistem tasarımı
 1. YÜKLEME
  • Yük kombinasyonları
  • Düşey yükler
   • Sistem zati ağırlığı,
   • Ürün ağırlığı,
   • Hareketli yükler
 2. ANALİZ SONUÇLARI
  • Elemanlara etkiyen maksimum iç kuvvetler
  • Birleşim noktalarına etkiyen maksimum kuvvetler
  • En elverişsiz kombinasyonlardan kaynaklanan iç kuvvet diyagramları
 3. TASARIM ve KONTROL
  • Sistemde kullanılan kesitlerin mekanik ve geometrik özellikleri
  • Çubuk elemanların tasarım ve kontrolu
   • Ayak elemanların dayanım kontrolu
   • Traverslerin dayanım kontrolu
   • Travers Profilinin Kesme Kuvveti Bakımından Dayanım Kontrolü
   • Upright çerçeve çapraz elemanların kontrolu
   • Deprem çapraz elemanlarının kontrolu
  • Birleşimlerin tasarımı ve kontrolu
   • Ayak-travers birleşimi kontrolu
   • Upright çerçeve çaprazlarının kontrolü
   • Kaynak Kontrolleri
 4. EKLER (Analiz çıktıları)
 5. GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ VE İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİ, SEHİM KONTROLÜ
 6. TABAN BETON BİRLEŞİM HESABI
  • Raf kolon taban plakası çekmeye göre tasarım kontrolü
  • Raf kolon taban plakası basınca göre tasarım kontrolü
  • Raf taban ankrajının kesmeye karşı kontrolü
  • Raf taban ankrajının betonu koparma hesap kontrolü
  • Kombine çekilme durumu beton kenar kopması veya beton koparma hesap kontrolü
  • Betonu bölme veya ayırma (kanırtma) hesap kontrolü
  • Beton kopması
  • Taban plakasının betona bağlayan ankrajın sıyrılma hesabı
  • Ana malzemenin parçalanması kontrolü

Sırt sırta raf sistemlerinde raf ayak ve diyagonallerden oluşan raf ayak gurubu olarak ta adlandırılan sistemlerin iki adet ardışık olarak yan yana konulması ile oluşan sistemlerdir. Sırt sırata konulduğundan iki adet rafta simetrik olup birbirinin aynısıdır. Bu tip raflar ara bağlantı ile birbirine bağlanmaktadır.

Ağır yüklemelerde ve yüksek irtifada rafların emniyetli olarak yükü taşıyabilmesi için ağır tip çaprazlarla ara bağlantılar ile bir birlerine bağlanırlar. Ağır tip statik gergiler eğer yere bağlanıyorsa depreme karşı emniyetli bir şekilde görevlerini ifa ederler. Aksi durumda yani çapraz gergi setinin yere değil de raf ayaklarına bağlama durumun da, rafın kendi arasında stabilite sini veya denge unsurunu sağlayacağından, depreme karşı bir koruma sağlayamazlar.

Sırt sırta olan raf sistemin, biri birinden farklı koridorlardan yükleme ve boşaltma yapılabilir. Koridorları üsten emniyet profili ile bağlama durumunda deprem esnasında ve yüklemeden oluşan gerilmelerde sisteme yükü dağıtması bakımından önemlidir.

Depo Raf Sistemleri içersinde en bilinen, en kolay, en ekonomik klasik bir raf sistemi… İster paketli istifleme, ister paletli yükleme yapılabilir.Bu sistem, standart ve özel paletlerin istiflenmesine uygundur.Ürün çeşitliliğine ve değişken ürün ağırlıklarına uyum sağlayabilir.Özellikle ürünlere direkt ulaşım imkanı sağladığından,tüm sektörlerde ürün çeşitliliği fazla olan depolarda en sık kullanılan raf sistemidir.Raf sistemleri içersinde en ekonomik olan sistemdir.Bina içersinde müsait olan her yükseklik için kurulum yapılabilir.Sistemin yüksekliğine ve paletlerin ağırlığına göre istifleme cihazları seçilmektedir.Paletleri taşıyan profiller geçmeli olduğundan,istendiğinde kat ara mesafeleri de ayarlanabilir.Sistemde rafların araları sac veya ahşap tablalarla kapatılarak koli v.b ürünlerde istiflenebilir.O nedenle depoda paletli ve aynı zamanda açık ürün elleçleme işlemi yapılıyorsa,sorunsuz bir şekilde kullanım sağlamaktadır.Bu sistemde stok kontrolü kolaydır.Sistemde paletlerin düşmemesi için palet altlarına ve palet arkasına emniyet traversi,ayakların dış etkilerden korunması için ayak koruyucular,gerekli yerlerde sistemin emniyeti için düşey gergiler v.b. emniyet ve aksesuar ürünleri bulunmaktadır.