FEM3        Hesap ve tasarimlarda kullanilmakta olan mevcut yöntem uluslararasi geçerliligi ve saygınlığı olan SAP2000 programi ile Avrupa ve ABD Raf Statik Hesap / Tasarim kurallarini içeren FEM ve RMI standartlarinin kullanilmasini içermektedir.

Raf Taşıma Kapasite Hesapları Yapılır.

tasaima kapasite 1(1)

DEPO RAF SİSTEMLERİNİN DOĞRUDAN MUKAVEMET YÖNTEMİ KULLANILARAK HESAPLARINI YAPIYORUZ.

W4

fem+fsm

Azaltılmış Kalınlık Metodu ile Raf Taşıma kapasite Hesabı Yapılır.

Depo Raf sistemlerinde kullanılan ,raf elemenlarının üzerinde mevcut olan ve bağlantı için açılan deliklerin taşıma kapasitesine etkisi hesaplanmaktadır.

Azaltılmış kalınlık medodu ile sadece global burkulma özelliklerini hesaplar.

Eğer Timoşenko’nun bulduğu klasik formüller Elastik Stabilite Teorisi (ya da daha doğru 1960 sonlarında gelen Teoman Peköz çalışmaları) çözüm üretmek için kullanılır. Doğrudan Mukavamet yöntemiylede global burkulma ek olarak yerel ve kayma burkulma modlarını da hesaplamaktayız.

DEPO RAF SİSTEMLERİNİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER KULLANARAK RAF HESAP VE PERFORMANS ANALİZİ YAPIYORUZ.dsm 4

DEPO RAF SİSTEMLERİNİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ  KULLANARAK  RAF HESABI YAPIYORUZ.

FEM2

YENİ DEPO RAF PROJELERİ TASARIMI VE HESABI YAPILIR.

ANAHTAR TESLİM DEPO RAF SİSTEMLERİNİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

1.    Depo Raf sisteminin tasarımı,

2.    Depo raf sistemim Statik-Dinamik(deprem ) hesaplarının yapılması,

3.    Depo raf Sistemlerinin Statik Dinamik hesap raporlarının hazırlanması

4.    Depo raf istemlerinin metraj çalışması malzeme envanterinin çıkarılması malzeme listelerinin oluşturulması.

5.    Depo raf sisteminin varsa saha zemin radye temel, bodrum katlı depo raf sistemlerinin beton tasarımı, betonarme ofis binasının ve statik hesaplarının yapılması keşif ve metrajlarının çıkarılması,

6.    Depo raf sisteminin mekanik tesisat projelerinin hazırlanması ,havalandırma sistemi ,sıhhı tesisat ve yangın tesisat  projelerinin hazırlanması,

7.    Depo raf sistemlerinin elektrik tesisat projesinin hazırlanması,

8.    Tüm mimari projenin çizilmesi

9.    Tüm projelerin şartnamelerinin hazırlanması

Yukarıda verilen proje müellifleri meslek gurubu aşağıdaki gibidir.

Depo raf proje tasarım ve statik dinamik hesap                         Makina mühendis

 Depo raf Beton statik hesap                                                           İnşaat Mühendisi

Depo raf Sıhhı tesisat Proje ve tasarım                                        Makina mühendisi

Depo raf Havalandırma tesisatı ve tasarım                                 Makina mühendisi 

Depo raf yangın tesisatı proje tasarım                                         Makina mühendisi

Depo raf Elektrik tesisatı proje tasarım                                       Elektrik Mühendisi

 Mimari projenin hazırlanması                                                         Mimar

RAFKON