Depo ve Raf Sistemleri Danışmanlığı

Raf Sistemleri danışmanlığımız projenin tasarımından fiili kullanıma kadar geçen süreci yönetmeyi ve her aşamasını raporlamayı kapsamaktadır. Mevcut depolarınızın raf ayağı ve diyagonalleri, traversler, ara bağlantılar, deprem çaprazları, üst çapraz bağlantılar, arka çapraz bağlantılar, raf yatay çaprazlarının kontrolü, bağlantı birleşim noktalarının taşıma kapasite hesapları yapılmaktadır. Deprem yönetmeliğine ve uygunluğu test edilmektedir.
Hesap ve tasarımlarda kullanılmakta olan mevcut yöntem uluslararası geçerliliği ve saygınlığı olan SAP2000 programı ile Avrupa ve ABD Raf Statik Hesap / Tasarım kurallarını içeren FEM (Federation of Material Handling) ve RMI (Rack Manufacturers Institute) standartlarının kullanılmasını içermektedir. Depreme uygun olmayan projeniz güçlendirme ve ilave alınacak tedbirler rapor edilip size sunulacaktır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Raf Sistemleri Tasarımı

Yapılması planlanan depoda kullanılacak olan raf sistemine karar vermek uzmanlık gerektiren bir iştir. Alanında uzman tasarımcılarımız sizlere hizmet vermektedirler.

Statik Ve Dinamik Hesaplar

2018 yılında yayınlanan Türk Deprem Yönetmeliğinden ilgili veriler alındıktan sonra AFAD ‘dan deponuzun lokasyon enlem ve boylamını girerek yapıların mikro ölçekteki response spektrumunu oluşturuyoruz.

Raf Montajı

Satınalınan rafın projedeki raf ile aynı özelliklere sahip olduğunun emin olunmasından sonra raftan alınan numunelerin testleri yapılır. Sonra raf montajına geçilir.

Süreçlerin Raporlanması ve Proje Sonlandırma

Projenin tasarımından teslimine kadar olan tüm süreç detaylı olarak raporlanır.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalar