TSE EN Çelik Yapı standartları listesi

TSE EN Çelik Yapı standartları listesi

Çelik Yapılarda ,yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan Avrupa normları;

 

TS EN 1993-1-1                                                                                           (Kabul Tarihi: 27.12.2005)

Eurocode3: Çelik Yapıların Projelendirilmesi – Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings

TS EN 1993-1-1/AC                                                                         (Kabul Tarihi: 30.03.2006)

Eurocode3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings

TS EN 1993-1-2                                                                                           (Kabul Tarihi: 03.04.2007)

Eurocode3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yangına karşı yapısal tasarım

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design

 TS EN 1993-1-3                                                                                           (Kabul Tarihi: 27.03.2007)

Eurocode 3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-3: Genel Kurallar – Soğukta Biçimlendirilmiş İnce Ölçülü Elemanlar ve  Sacla Kaplama İçin Ek Kurallar

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

TS EN 1993-1-4                                                                                           (Kabul Tarihi: 27.03.2007)

Eurocode 3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-4: Genel Kurallar – Paslanmaz Çelik İçin Ek Kurallar

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary

rules for stainless steels

TS EN 1993-1-5                                                                                           (Kabul Tarihi: 27.03.2007)

Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-5: Genel kurallar – Düzlem Plaka Yapısal Elemanlar

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-5: Plated structural elements

TS EN 1993-1-6                                                                                           (Kabul Tarihi: 05.06.2007)

Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-6: Genel kurallar – Kabuk yapılar için

ilâve kurallar

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-6: Strength and Stability of Shell

Structures

 

TS EN 1993-1-7                                                                                           (Kabul Tarihi: 05.06.2007)

Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-7: Genel kurallar – Düzlem dışı yüklenmiş düzlem plakalı yapılar için ilave kurallar

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-7: Strength and stability of planar

plated structures subject to out of plane loading

 

TS EN 1993-1-8+AC                                                                       (Kabul Tarihi: 27.12.2005)

Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-8: Genel kurallar – Birleşim yerlerinin

Tasarımı

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8: Design of joints

TS EN 1993-1-9+AC                                                                       (Kabul Tarihi: 27.12.2005)

Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-9: Genel kurallar – Yorulma

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-9: Fatigue

 TS EN 1993-1-10+AC                                                                                 (Kabul Tarihi: 27.12.2005)

Eurocode3: Çelik Yapıların Tasarımı – Bölüm 1-10: Genel kurallar – Malzeme tokluğu ve liflere dik yöndeki özellikleri

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-10: Material toughness and through thickness properties

 TS EN 1993-1-11                                                                             (Kabul Tarihi: 27.03.2007)

Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-11: Ön yapımlı germe bileşenleri bulunan yapıların

tasarımı

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-11: Design of structures with tension components

 TS EN 1993-1-12                                                                             (Kabul Tarihi: 05.06.2007)

Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1-12: EN 1193 standard serisinin S 700 çelik sınıfına

kadar genişletilmesi için ilave kurallar

Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 70