TSE EN 15635 Yönetmeliği

Depo Raf Sistemleri
Bir depoda genel olarak kontrol edilecek hususlar:
 • Darbe yükü alan herhangi bir depo raf sistemi yapı elemanının olup olmadığının kontrolü
 • Raf kolon ayaklarının düşey eksen kontrolü
 • Raf Ayak taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasar
 • Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlaklar olup olmadığı
 • Rafların oturduğu temelin durumu
 • Paletlerdeki yüklerin pozisyonu
 • Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa raf üzerindeki pozisyonunun
  uygunluğunun kontrolü
 • İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü
 • Kapasite üzeri (overload) yükleme durumunun kontrolü
 • Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü
Hasar tespit edildiyse gözlenen hasarın olası sebeplerinin belirtilmesi:
 • Forklift kazası
 • Farklı teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar
 • Eskimiş teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar
 • Farklı bir palet tipinin kullanımından doğabilecek hasarlar
 • Hasarlı yük kaldırma teçhizatlarının kullanımından doğabilecek hasarlar
 • Yükün takılıp asılı kalmasından dolayı doğabilecek hasarlar
 • Boşlukların (yeterli açıklık) yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar
 • Koridor genişliğinin yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar
 • Dağınık raf düzeni veya raftaki ürünlerin arasındaki engellerden dolayı doğabilecek hasarlar
 • Zayıf ışıklandırmadan dolayı doğabilecek hasarlar
 • Raf zemini ve koridor zemini kaplaması yetersizliğinden dolayı doğabilecek hasarlar
Hasar kontrolü prosedürü aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

KİRİŞLER:

 • Sehim miktarı (d) raf kirişleri için L/200 ‘den az olmalıdır. Konsol kiriş varsa bu limit L/100
  olarak belirtilmektedir
 • Eğer L/200 den fazla sehim tespit edildiyse üzerindeki yük kaldırılmalı. Oluşan plastik
  deformasyon miktarı ölçülmeli. Bu değer normal sehimin %20 sini aşmamış ise yük
  azaltılarak sistem kullanılabilir
 • Kirişlerde yanal ötelenmeler var ise bu değer yaptıkları düşey deplasmanın %50 sinden az
  olmalıdır

TRAVERS KONEKTÖR KİLİT TEÇHİZATI:

 • Travers konektörlerinde konektör kilitleri olmak zorundadır
 • Travers konektörlerinde hiçbir şekilde açıkça belirgin görsel hasar olmamalıdır. Var ise derhal o kiriş
  değiştirilmelidir.
 • Travers kirişine kaynaklanan konektörlerin kaynak kısımlarında herhangi bir çatlak tespit edildiği anda
  derhal o kiriş değiştirilmelidir.

RAF AYAK -RAF KOLON AYAKLARI VE ÇAPRAZLAR:
Yüke maruz kalan kolonlarda düşey eksenden kaçıklık miktarı 1/200 ‘ den fazla olmamalıdır.
(yatay fark / boy) Kolonlarda derin oyuk, yırtılma ve ayrılma hasarı gözleniyorsa hasar kontrolüne gerek yoktur. O parça vakit kaybedilmeden değiştirilmelidir.

Aşağıdaki kurallar eğilme hasarına maruz kalmış kısmı 1m ve 1m’den daha az olan kolonlar
için hasar kontrolünde kullanılır. 1 metrenin altındaki hasarlar için hasar limitleri 1 metreye
oranlanarak hesaplanmalıdır.

 • Hasar, oluşan bölgenin kenarına düz bir plak konularak (terazi) ile ölçülür
 • Soldaki şekildeki gibi çaprazların olduğu tarafa doğru oluşan hasar 3 mm yi geçmemelidir
 • Ortanca şekildeki gibi kiriş açıklıklarına doğru oluşan hasar 5 mm yi geçmemelidir
 • Aynı anda iki yönde de hasar almış kolonlar ayrı ayrı yukarıdaki 2 maddeye göre
  incelenmelidir

Daha detaylı bilgi için 0212 4706015 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.